Бициклистичка трка „Трофеј Сомбора“

  • Датум: 22. и 23. април 2017. године
  • Место: централне градске улице, Сомбор
  • Организатор: Бициклистички клуб „БК“ Сомбор