Изложба стапарског голуба

  • Датум: од 22. до 23. августа 2020. године
  • Место: Стапар, Дом културе Стапар
  • Организатор: Удружење голубара „Стапарски летач“
  • Контакт: Вука Караџића 8, 25240 Стапар, председник удружења Стојко Томић
Izložba staparskog goluba

Годишња изложба стапарског голуба „Стапарски летач“.