Арт окупација

  • Датум: 25. до 28. август 2017. године
  • Место: Културни центар „Лаза Костић“ – велика галерија, Омладински центар
  • Организатор: Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор
  • Контакт: +381(0)25 434 340
  • kclazakostic@gmail.com
  • www.kcsombor.org.rs/
  • Facebook

  • Art okupacija

Планирано је да се Град Сомбор окупира уметношћу при чему би студенти завршних година студија са уметничких академија из републике и земаља из окружења боравили у граду. Кроз акције у јавном простору, перформансе, инсталације, сценске радионице (Commedia dell´arte, сценске борбе), концерте, изложбе, видео пројекције, радионице и предавања учесници би истражили и кроз уметничку праксу и продукцију илустровали потенцијале и ограничења креативних слобода и могућности. Основни циљ овог пројекта је да се кроз уметничка истраживања и културне иновације створи заједнички простор деловања и естетске едукације.