Филмска парада

  • Filmski parada 1
  • Filmski parada 2

Филмска парада се, у оваквом облику, први пут организује у Сомбору. Иако концептуално део Филмског фестивала, она представља својеврстан увод у ову манифестацију и подразумева пригодан програм дечијих филмова и неговање најмлађе публике и њихових интереса.