Дужионица 2019

  • Датум: 21. јул 2019. године
  • Место: Свечана сала Жупаније, Трг цара Уроша, централне градске улице
  • Организатор: ХКУД „Владимир Назор“ Сомбор
  • Контакт: +381(0)25 438 173
  • vnazor@sbb.rs
  • www.hkudvladimirnazor.com/
  • Facebook
  • Dužionica

Жетвене свечаности одржавају се по завршетку жетвених радова у јулу месецу као вид обележавања традиције откоса првог класа жита и печења првог хлеба. Аутохтони начин приказивања обичаја и културе хрватског живља из Сомбора и салаша из околине.