Фестивал мултикултуралности

  • Датум: 23. и 24. мај 2020. године
  • Место: Трг светог Тројства, Трг светог Ђорђа, Сомбор
  • Организатор: Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор
  • Контакт: +381(0)25 434 340
  • kclazakostic@gmail.com
  • www.kcsombor.org.rs/
  • Facebook
  • Festival multikulturalnosti
  • Festival multikulturalnosti
  • Festival multikulturalnosti 2

На територији града Сомбора живе припадници 27 националних мањина од којих свака поседује своје културне и друштвене специфичности. Фестивал мултикултуралности је јединствена прилика да се свака од ових заједница представи својим суграђанима и свим гостима града Сомбора. Програм ће се одржавати на тргу Светог Ђорђа у времену од 19,00 до 22,00 часова. Фестивал мултикултуралности представља израз сомборске разноликости.