Ноћ музеја 2019

  • Датум: 17. мај 2019. године
  • Место:
    • Установе културе града Сомбора: Градски Музеј Сомбора; Народна библиотека „Карло Бијелицки“; Галерија „Милан Коњовић“; Културни центар „Лаза Костић“.
  • Информације:  www.nocmuzeja.rs/Gradovi/Sombor

  • Noć muzeja
  • Noć muzeja
  • Noć muzeja