11. дечији музички фестивал „Шарени вокали“

  • dečiji muzički festival Šareni vokali
  • dečiji muzički festival Šareni vokali

Десети дечији музички фестивал „Шарени вокали“ је препознатљив у ширем региону и окупља децу узраста од 7 до 15 година. Такмичарског је карактера и пружа деци могућности за напредовање како у личном музичком развоју тако и у стварању квалитетне дечије музике, забаве и креативности, као и повезаности са другим фестивалима сличног карактера у нашој земљи и региону.