Вељкови дани

  • Датум: 05. и 06. новембар 2020. године
  • Место: Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор, Свечана сала Жупаније
  • Организатор: Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор
  • Контакт: +381(0)25 431 011
  • biblioso@eunet.rs
  • http://www.biblioso.org.rs/
  • Veljkovi dani
  • Veljkovi dani

Вељкови дани посвећени су делу Вељка Петровића и писцу награђеном Вељковом голубицом за 2019. годину, наградом за свеукупно приповедачко дело на српском језику од изузетне уметничке вредности у претходној години. Као трајан траг ове манифестације остају зборник саопштења и књига приповедака у избору награђеног приповедача. Поред тога, манифестација Вељкови дани доносе и награду Голубић – међународни наградни конкурс за ученике основних и средњих школа. Као манифестацију од значаја Вељкове дане подржавају Град Сомбор, Покрајински секретаријат за културу и информисање и Министарство културе Републике Србије.