Промоција листа за културу „Аванград“

  • Датум: прва половина новембра 2017. године
  • Место: Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор
  • Организатор: Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор
  • Контакт: +381(0)25 431 011
  • biblioso@eunet.rs
  • http://www.biblioso.org.rs/
  • http://avangrad.weebly.com/
  • Facebook

  • Promocija lista za kulturu Avangrad
  • Promocija lista za kulturu Avangrad

„Аванград“ је бесплатни лист који излази од маја 2010. године. Концептуално је подељен у два дела од којих је један резервисан за афирмисане и неафирмисане прозне и поетске ствараоце, док је други део посвећен освртима, критикама, есејима и теоријским текстовима из домена културе. Сталним позивом на отворен дијалог с читаоцима, текстовима о култури, уметности, друштву и свакодневници, „Аванград“ унапређује свој квалитет, али и своје окружење и заједницу у којој излази.