Дечији фестивал „Шарени свет 2017“

  • Датум: друга половина октобра 2017. године
  • Место: Народно позориште Сомбор, основне школе
  • Контакт: +381(0)25 434 340
  • kclazakostic@gmail.com
  • www.kcsombor.org.rs

 

  • Dečiji festival - Šareni svet

Фестивал подразумева активно учешће деце на радионицама које се одржавају широм града. Заступљени су књижевни, драмски, музички и ликовни садржаји.