Ликовна јесен

  • Likovna jesen 1
  • Likovna jesen 2

Културни центар „Лаза Костић“ организује манифестацију Ликовна јесен коју је давне 1961. покренуо Милан Коњовић са намером да перманентно указује на најактуелнија збивања у нашем сликарству. У Галерији савремене ликовне уметности у Сомбору, традиционална ликовна манифестација, Ликовна јесен, представлила је актуелне уметнике као активне чиниоце друштва кроз промовисање разумевања уметности као друштвене праксе чији се значај огледа у томе да указује на актуелно стање у нашем сликарству.