Ткачка колонија у Стапару

 • Датум: друга половина септембра 2020. године
 • Место: Дом Културе, Стапар
 • Организатор: НАЛЕД, Етно мрежа, град Сомбор
 • Контакт: +381(0)25 468 111
 • www.ethnonetwork.com
 • etnomreza@yahoo.com
 • Treća tkačka kolonija u Staparu 5
 • Treća tkačka kolonija u Staparu 4
 • Treća tkačka kolonija u Staparu 3
 • Treća tkačka kolonija u Staparu 2
 • Treća tkačka kolonija u Staparu 1

У циљу очувања и промоције традиционалног ћилимарства, након пролећне колоније на Старој планини, Етно мрежа, уз подршку Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), републички, покрајинских, локалних и међународних партнера организује четврту ткачку колонију у Стапару. Кроз сарадњу градова Сомбора и Пирота, стапарски ћилим је уписан на националну листу елемената нематеријалног културног наслеђа и данас се, заједно са пиротским ћилимом, користи као протоколарни поклон републичке и покрајинске Владе.

Свечани програм за дипломате, представнике институција и све заинтересоване посетиоце обухвата посету ткачкој колонији, конкурс за најбољи ликовни рад као и обилазак Стапара и Сомбора.

Очекујемо вас у Стапару!